Hva er viktigst for deg?

Du kan velge den lærerutdanningen som passer akkurat deg! Vi gir deg en spennende og variert utdanning og praksis, som sikrer deg meget gode jobb- og karrieremuligheter i skole og barnehage i framtida.

Fag

Er fag viktigst for deg?

Har du et favorittfag som du brenner for, og som du også vil at elevene dine skal bli glad i? En fordel med å velge et lærerstudium på Nord universitet, er at det er du som velger hvilke fag du fordyper deg i.

I lærerutdanningen vil du få faglig fordypning innenfor flere fagområder, og mest sentralt står pedagogikkfaget. Kunnskap om pedagogikk og læring er et verktøy til å forstå andre mennesker, og hvordan de tenker og fungerer. Denne kompetansen, kombinert med fagfordypning i blant annet emner som norsk, matematikk og engelsk gjør at grunnskolelærere har god forståelse for hva som definerer god undervisning, og hva den enkelte elev har behov for.

Hvilket fag er viktigst for deg?

Har du et fag du virkelig brenner for? Avhengig av hvilket trinn du jobber med, kan fag spille en stor rolle av både studie- og arbeidshverdagen din.

Norsk

Norsk

I norskfaget i GLU lærer du om hvordan du legger til rette for god undervisning i skolens største fag, norsk. Norskfaget er skolens sentrale dannelses fag, og i lærerutdanningen lærer du om hvordan en kan arbeide med ulike typer tekster, og om muntlig og skriftlig norsk på ulike klassetrinn.

Du lærer om norsk språk, som system og i bruk og om litteratur, som er en viktig del av vår kulturarv. Men du lærer også om hva som trengs for å gi god undervisning i norsk språk og litteratur for elever som kommer til norsk skole uten å være født inn i norsk kultur. Endelig lærer du om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, som norskfaget har et spesielt ansvar for i skolen. Undervisningen er nært knyttet til praksisfeltet, og det legges opp til at studentene skal gjøre utprøvinger i klasserommet knyttet til teori i faget.

Matematikk

Matematikk

I matematikkfaget i GLU lærer du om hvordan du legger til rette for relevant, realistisk, ambisiøs og forskningsbasert undervisning for elever i grunnskolen. Det innebærer fokus på dybdekunnskap i matematikk, hvordan legge til rette for produktive matematikksamtaler i klasserommet og hvordan legge opp undervisningen der elevene selv oppdager viktige strukturer og sammenhenger i matematikken.

Undervisningen er nært knyttet til praksisfeltet og det legges opp til at studentene skal gjøre utprøvinger i klasserommet knyttet til teori i faget. Matematikkdidaktikk er internasjonalt et fag i stor utvikling, og ved Nord universitet får du oppdatert fagkunnskap både for en karriere i undervisning i grunnskolen og for en forskningskarriere.

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk er en svært viktig og ettertraktet kompetanse som retter hovedfokus mot tilpasset opplæring og spesialundervisning. Dette gir særskilt kunnskap om inkludering og spesialpedagogisk arbeid i barnehage og skole, om hjelpetjenestene og om tverrfaglig samarbeid.

Spesialpedagogikk  gir oversikt og kunnskap om de lære- og funksjonsvanskene barnehagelærere, grunnskolelærere og lærere i videregående skole vil kunne møte i barnehager og skoler, og hvordan en skal kunne arbeide forebyggende og avhjelpende, og gi god veiledning til barn, unge og voksne med særskilte behov. Gjennom forelesninger, drøftinger, diskusjoner, utvikling av den enkeltes relasjonskompetanse og veiledet praksis, er målet at studentene skal tilegne seg et faglig grunnlag for spesialpedagogisk arbeid i barnehage og skole, og å kunne samarbeide med andre faggrupper og med foreldre/foresatte.

Spesialpedagogikk gir også kunnskap og kompetanse til å kunne delta i utredning/kartlegging, planlegging og gjennomføring av undervisning/opplæring i kompliserte saker, og å gi veiledning i forhold til dette. Studiet gir i tillegg kunnskap og kompetanse i å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere utviklingsarbeid i forhold til tilpasset opplæring og spesialundervisning i barnehage og skole.

Engelsk

Engelsk

With English, you will discover the challenges and rewards of English language and literature learning in the 21st century classroom. English, along with Norwegian and mathematics, is a priority school subject, and learners of all ages deserve qualified English teachers! English opens doors, and will help you broaden your horizons while you engage with the language and learn about children’s literature, young adult fiction and literary traditions of the English-speaking world.

Through activities such as storytelling and drama, you will study how to motivate young learners and teenagers to fully participate in democracy, recreation, and the global community. These core values are also reflected in our Masters level classes, leading up to the production of a thesis project in English education, written in English, that will receive careful support and feedback. Our program, led by experienced teachers and researchers, provides student teachers with a strong theoretical and practical foundation for entering the English classroom.

 

Musikk

Musikk

I musikkfaget i GLU lærer du om hvordan du legger til rette for musikkopplæring i grunnskolen, både teoretisk og praktisk. Gjennom aktiviteter som sang, spill, lytting, arrangering og komponering får du som student kunnskap og ferdigheter som setter deg i stand til å undervise med utgangspunkt i de nye kjerneområdene i musikk; utøve musikk, lage musikk og oppleve musikk. Undervisningen er forskningsbasert og nært knyttet til praksisfeltet. Som masterstudent i musikk ved Nord universitet får du et grunnlag som gir deg muligheten til å utøve og undervise i musikk i skolen og på ulike arenaer i det frivillige kulturliv samt å kunne forske videre på det musikkdidaktiske fagfeltet.

Naturfag

Naturfag

I naturfagundervisningen ved GLU holder vi fokus på det som skal gjøre deg til en god naturfaglærer i grunnskolen. Naturfag ved GLU gir grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen disiplinfagene biologi, kjemi, fysikk, geologi og teknologi, og det blir vektlagt hvordan du skal tilpasse og undervise faget i skolen.

Du vil få opplæring blant annet gjennom ekskursjoner, laboratoriearbeid og andre praktiske aktiviteter. Varierte arbeids- og læringsformer står sentralt. Sentrale tema som bærekraftig utvikling, klima og miljø vil bli løftet fram. Eksempler på andre tema som blir behandlet er kropp og helse og verdensrommet. Undervisningen er forskningsbasert og tydelig skoleforankret.

Samfunnsfag/­historie

Samfunnsfag/historie

Lektorutdanning i samfunnsfag er et femåring  masterstudium som gir fagspesifikk kompetanse innenfor samfunnsfag. Det legges stor vekt på brede kunnskaper og faglig fordypning innenfor norsk og internasjonal historie. I tillegg kan du velge å fordype deg i engelsk, statsvitenskap eller idrettsfag/kroppsøving. Pedagogikk, didaktikk og integrert undervisningspraksis har en sentral rolle gjennom hele studiet og gir innsikt om læring og trygghet i lærerrollen. Lektorutdanning i samfunnsfag gir undervisningskompetanse på trinn 8-13.

Samfunnsfag

Samfunnsfag

Å studere samfunnsfag ved GLU gir et godt faglig og didaktisk grunnlag for å undervise i samfunnsfag i skolen. Her lærer du arbeidsmåter som er sentrale i samfunnskunnskap, geografi og historie, de tre fagområdene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen. I samfunnsfag vil du blant annet lære om natur- og kulturlandskap, norsk og internasjonal historie, om oppvekst i det moderne Norge, klima og miljø, om politikk og makt, kriger, konflikter og demokrati. Den store bredden gir et godt faglig grunnlag for å forstå naturen som omgir mennesket, og hvordan ulike samfunn organiserer og endrer seg.

Idrettsfag

Idrettsfag

Femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag er et studium der profesjonsfag (pedagogikk, praksis og fagdidaktikk) er integrert i et masterstudium. Utdanningen gir fagspesifikk kompetanse i kroppsøving og idrettsfag gjennom en allsidig skolering i fagets ulike tilnærmingsmåter, teorier, metoder og emner.

Studiet gir en bred innføring i ulike idrettsgrener og andre praktiske aktiviteter, og du vil få utfordringer som utvikler deg både som kroppsøvingslærer og utøver. Veiledet og vurdert praksisopplæring er en integrert og viktig del av studiet. I tillegg velger studentene i løpet av studiet fag 2 på 75 studiepoeng, som gir undervisningskompetanse på trinn 8-13.

Samisk

Samisk

Har du kunnskap samisk språk og ønsker å jobbe i grunnskolen? Da kan enten en sørsamisk eller lulesamisk lærerutdanning være noe for deg! Gjennom denne utdanninga kvalifiserer du deg til å ivareta samiske forhold i skolen. Om du ønsker det, kan du ta en mastergrad innenfor samiske språk. Utdanningen skal gi allsidig kunnskap om samiske forhold, og det legges vekt på at naturen er en viktig arena for læring og danning.

I tillegg til fordypningen i samisk må du ta fagene norsk, matematikk og pedagogikk og elevkunnskap. Du kan selv velge i hvilken grad du ønsker å fordype deg i samisk, noe som også kan åpne opp for andre fagvalg. Siden det er mangel på samisktalende lærere, ytes det gode stipendordninger for dem som gjennomfører studiet.

Hvor vil du studere?

Studiestedene tilbyr ulike lærerutdanninger og undervisningsformer.

Bodø

Velkommen til Bodø – byen på 67 grader nord med variert kulturtilbud, storbyliv og kort vei til storslagen natur!

Studiested Bodø er i rask utvikling – akkurat slik som byen. Studiestedet er kompakt og akkurat passe nært de tilbudene du ønsker deg innen sport, friluftsliv og kultur. Til og med de nye studentboligene, med panoramautsikt over fjord og fjell, ligger like i nærheten.

Les mer om studiestedet Bodø her.

Mo i Rana

Mo i Rana er Nord-Norges tredje største by. Vårt studiested ligger i sentrum av Mo i Rana, der alt ligger til rette for at du som student skal trives og lykkes med studiene dine.

Levanger

Levanger er Nord universitets nest største studiested. Studiestedet ligger på Røstad, er blant de flotteste i landet, og ble omtalt av Gudmund Hernes som «den vakreste campus øst for California».

Studiested Levanger er en tradisjonsrik studentby med om lag 2000 studenter. Her finner du et pulserende studentmiljø med byens beste konsertarena, idrettshall og sandstrand få meter fra lesesalen. Her er det godt å leve, fint å studere og trygt å bo.

Les mer om studiestedet Levanger her.

Hvilket trinn vil du jobbe med?

Hvilken lærerutdanning du tar definerer arbeidsoppgavene og fagområdene du jobber med. Du kan jobbe med barn og ungdom i ulike aldre.

Barnehagen

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn i alderen 0-6 år gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Barnehagelæreren har en variert arbeidsdag, og må like å samarbeide med andre. Du må også ha mot til å ta de vanskelige samtalene når situasjonen krever dette, noe som krever evne til å kommunisere og være tydelig.

Barneskolen

Barneskolelærer

Som lærer i barneskolen underviser du i grunnleggende ferdigheter i mange ulike fag. I tillegg til undervisning har du en viktig rolle i barn og unges sosialisering. Grunnskolelæreren skal engasjere seg i elevenes skolehverdag, og følge med på hver enkelt elevs utvikling – både faglig og sosialt.

NB! Hvis du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, kan du få slettet 106.000 kroner av studielånet ditt.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolelærer

Som lærer i ungdomsskolen legger du til rette for en dypere forståelse av ulike fagområder og bidrar til å ivareta elevenes nysgjerrighet og lærelyst. Du er også med på å legge til rette for faglig og sosial utvikling for den enkelte elev.

NB! Hvis du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, kan du få slettet 51.000 kroner av studielånet ditt.

Videregående skole

Lærer i videregående skole

Som lærer i videregående skole arbeider du i hovedsak med elever i alderen 15-19 år. Her kan du kombinere din faglige fordypning/interesse med pedagogisk undervisning for unge mennesker.

NB! Hvis du fullfører lektorutdanning, kan du få slettet 51 000 kroner av studielånet ditt.

Ikke viktig/­usikker

Brenner du for læreryrket?

Om du brenner for lærerfaget, men ikke nødvendigvis vet hva du bør velge eller se etter, kan du ta dette valget. Når du kommer til resultatet ditt, får du snakke med en rådgiver som kan hjelpe deg på veien.

Studiested

Lærere trengs over hele landet

Studiestedene tilbyr ulike lærerutdanninger og undervisningsformer, så hvor du velger å studere kan være avgjørende for hvilket studieprogram vi kan tilby.

Hvor vil du studere?

Studiestedene tilbyr ulike lærerutdanninger og undervisningsformer.

Bodø

Velkommen til Bodø – byen på 67 grader nord med variert kulturtilbud, storbyliv og kort vei til storslagen natur!

Studiested Bodø er i rask utvikling – akkurat slik som byen. Studiestedet er kompakt og akkurat passe nært de tilbudene du ønsker deg innen sport, friluftsliv og kultur. Til og med de nye studentboligene, med panoramautsikt over fjord og fjell, ligger like i nærheten.

Les mer om studiestedet Bodø her.

Mo i Rana

Mo i Rana er Nord-Norges tredje største by. Vårt studiested ligger i sentrum av Mo i Rana, der alt ligger til rette for at du som student skal trives og lykkes med studiene dine.

Levanger

Levanger er Nord universitets nest største studiested. Studiestedet ligger på Røstad, er blant de flotteste i landet, og ble omtalt av Gudmund Hernes som «den vakreste campus øst for California».

Studiested Levanger er en tradisjonsrik studentby med om lag 2000 studenter. Her finner du et pulserende studentmiljø med byens beste konsertarena, idrettshall og sandstrand få meter fra lesesalen. Her er det godt å leve, fint å studere og trygt å bo.

Les mer om studiestedet Levanger her.

Hvilket trinn vil du jobbe med?

Hvilken lærerutdanning du tar definerer arbeidsoppgavene og fagområdene du jobber med. Du kan jobbe med barn og ungdom i ulike aldre.

Barnehagen

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn i alderen 0-6 år gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Barnehagelæreren har en variert arbeidsdag, og må like å samarbeide med andre. Du må også ha mot til å ta de vanskelige samtalene når situasjonen krever dette, noe som krever evne til å kommunisere og være tydelig.

Barneskolen

Barneskolelærer

Som lærer i barneskolen underviser du i grunnleggende ferdigheter i mange ulike fag. I tillegg til undervisning har du en viktig rolle i barn og unges sosialisering. Grunnskolelæreren skal engasjere seg i elevenes skolehverdag, og følge med på hver enkelt elevs utvikling – både faglig og sosialt.

NB! Hvis du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, kan du få slettet 106.000 kroner av studielånet ditt.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolelærer

Som lærer i ungdomsskolen legger du til rette for en dypere forståelse av ulike fagområder og bidrar til å ivareta elevenes nysgjerrighet og lærelyst. Du er også med på å legge til rette for faglig og sosial utvikling for den enkelte elev.

NB! Hvis du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, kan du få slettet 51.000 kroner av studielånet ditt.

Videregående skole

Lærer i videregående skole

Som lærer i videregående skole arbeider du i hovedsak med elever i alderen 15-19 år. Her kan du kombinere din faglige fordypning/interesse med pedagogisk undervisning for unge mennesker.

NB! Hvis du fullfører lektorutdanning, kan du få slettet 51 000 kroner av studielånet ditt.

Hvilket fag er viktigst for deg?

Har du et fag du virkelig brenner for? Avhengig av hvilket trinn du jobber med, kan fag spille en stor rolle av både studie- og arbeidshverdagen din.

Norsk

Norsk

I norskfaget i GLU lærer du om hvordan du legger til rette for god undervisning i skolens største fag, norsk. Norskfaget er skolens sentrale dannelses fag, og i lærerutdanningen lærer du om hvordan en kan arbeide med ulike typer tekster, og om muntlig og skriftlig norsk på ulike klassetrinn.

Du lærer om norsk språk, som system og i bruk og om litteratur, som er en viktig del av vår kulturarv. Men du lærer også om hva som trengs for å gi god undervisning i norsk språk og litteratur for elever som kommer til norsk skole uten å være født inn i norsk kultur. Endelig lærer du om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, som norskfaget har et spesielt ansvar for i skolen. Undervisningen er nært knyttet til praksisfeltet, og det legges opp til at studentene skal gjøre utprøvinger i klasserommet knyttet til teori i faget.

Matematikk

Matematikk

I matematikkfaget i GLU lærer du om hvordan du legger til rette for relevant, realistisk, ambisiøs og forskningsbasert undervisning for elever i grunnskolen. Det innebærer fokus på dybdekunnskap i matematikk, hvordan legge til rette for produktive matematikksamtaler i klasserommet og hvordan legge opp undervisningen der elevene selv oppdager viktige strukturer og sammenhenger i matematikken.

Undervisningen er nært knyttet til praksisfeltet og det legges opp til at studentene skal gjøre utprøvinger i klasserommet knyttet til teori i faget. Matematikkdidaktikk er internasjonalt et fag i stor utvikling, og ved Nord universitet får du oppdatert fagkunnskap både for en karriere i undervisning i grunnskolen og for en forskningskarriere.

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk er en svært viktig og ettertraktet kompetanse som retter hovedfokus mot tilpasset opplæring og spesialundervisning. Dette gir særskilt kunnskap om inkludering og spesialpedagogisk arbeid i barnehage og skole, om hjelpetjenestene og om tverrfaglig samarbeid.

Spesialpedagogikk  gir oversikt og kunnskap om de lære- og funksjonsvanskene barnehagelærere, grunnskolelærere og lærere i videregående skole vil kunne møte i barnehager og skoler, og hvordan en skal kunne arbeide forebyggende og avhjelpende, og gi god veiledning til barn, unge og voksne med særskilte behov. Gjennom forelesninger, drøftinger, diskusjoner, utvikling av den enkeltes relasjonskompetanse og veiledet praksis, er målet at studentene skal tilegne seg et faglig grunnlag for spesialpedagogisk arbeid i barnehage og skole, og å kunne samarbeide med andre faggrupper og med foreldre/foresatte.

Spesialpedagogikk gir også kunnskap og kompetanse til å kunne delta i utredning/kartlegging, planlegging og gjennomføring av undervisning/opplæring i kompliserte saker, og å gi veiledning i forhold til dette. Studiet gir i tillegg kunnskap og kompetanse i å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere utviklingsarbeid i forhold til tilpasset opplæring og spesialundervisning i barnehage og skole.

Engelsk

Engelsk

With English, you will discover the challenges and rewards of English language and literature learning in the 21st century classroom. English, along with Norwegian and mathematics, is a priority school subject, and learners of all ages deserve qualified English teachers! English opens doors, and will help you broaden your horizons while you engage with the language and learn about children’s literature, young adult fiction and literary traditions of the English-speaking world.

Through activities such as storytelling and drama, you will study how to motivate young learners and teenagers to fully participate in democracy, recreation, and the global community. These core values are also reflected in our Masters level classes, leading up to the production of a thesis project in English education, written in English, that will receive careful support and feedback. Our program, led by experienced teachers and researchers, provides student teachers with a strong theoretical and practical foundation for entering the English classroom.

 

Musikk

Musikk

I musikkfaget i GLU lærer du om hvordan du legger til rette for musikkopplæring i grunnskolen, både teoretisk og praktisk. Gjennom aktiviteter som sang, spill, lytting, arrangering og komponering får du som student kunnskap og ferdigheter som setter deg i stand til å undervise med utgangspunkt i de nye kjerneområdene i musikk; utøve musikk, lage musikk og oppleve musikk. Undervisningen er forskningsbasert og nært knyttet til praksisfeltet. Som masterstudent i musikk ved Nord universitet får du et grunnlag som gir deg muligheten til å utøve og undervise i musikk i skolen og på ulike arenaer i det frivillige kulturliv samt å kunne forske videre på det musikkdidaktiske fagfeltet.

Naturfag

Naturfag

I naturfagundervisningen ved GLU holder vi fokus på det som skal gjøre deg til en god naturfaglærer i grunnskolen. Naturfag ved GLU gir grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen disiplinfagene biologi, kjemi, fysikk, geologi og teknologi, og det blir vektlagt hvordan du skal tilpasse og undervise faget i skolen.

Du vil få opplæring blant annet gjennom ekskursjoner, laboratoriearbeid og andre praktiske aktiviteter. Varierte arbeids- og læringsformer står sentralt. Sentrale tema som bærekraftig utvikling, klima og miljø vil bli løftet fram. Eksempler på andre tema som blir behandlet er kropp og helse og verdensrommet. Undervisningen er forskningsbasert og tydelig skoleforankret.

Samfunnsfag/­historie

Samfunnsfag/historie

Lektorutdanning i samfunnsfag er et femåring  masterstudium som gir fagspesifikk kompetanse innenfor samfunnsfag. Det legges stor vekt på brede kunnskaper og faglig fordypning innenfor norsk og internasjonal historie. I tillegg kan du velge å fordype deg i engelsk, statsvitenskap eller idrettsfag/kroppsøving. Pedagogikk, didaktikk og integrert undervisningspraksis har en sentral rolle gjennom hele studiet og gir innsikt om læring og trygghet i lærerrollen. Lektorutdanning i samfunnsfag gir undervisningskompetanse på trinn 8-13.

Samfunnsfag

Samfunnsfag

Å studere samfunnsfag ved GLU gir et godt faglig og didaktisk grunnlag for å undervise i samfunnsfag i skolen. Her lærer du arbeidsmåter som er sentrale i samfunnskunnskap, geografi og historie, de tre fagområdene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen. I samfunnsfag vil du blant annet lære om natur- og kulturlandskap, norsk og internasjonal historie, om oppvekst i det moderne Norge, klima og miljø, om politikk og makt, kriger, konflikter og demokrati. Den store bredden gir et godt faglig grunnlag for å forstå naturen som omgir mennesket, og hvordan ulike samfunn organiserer og endrer seg.

Idrettsfag

Idrettsfag

Femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag er et studium der profesjonsfag (pedagogikk, praksis og fagdidaktikk) er integrert i et masterstudium. Utdanningen gir fagspesifikk kompetanse i kroppsøving og idrettsfag gjennom en allsidig skolering i fagets ulike tilnærmingsmåter, teorier, metoder og emner.

Studiet gir en bred innføring i ulike idrettsgrener og andre praktiske aktiviteter, og du vil få utfordringer som utvikler deg både som kroppsøvingslærer og utøver. Veiledet og vurdert praksisopplæring er en integrert og viktig del av studiet. I tillegg velger studentene i løpet av studiet fag 2 på 75 studiepoeng, som gir undervisningskompetanse på trinn 8-13.

Samisk

Samisk

Har du kunnskap samisk språk og ønsker å jobbe i grunnskolen? Da kan enten en sørsamisk eller lulesamisk lærerutdanning være noe for deg! Gjennom denne utdanninga kvalifiserer du deg til å ivareta samiske forhold i skolen. Om du ønsker det, kan du ta en mastergrad innenfor samiske språk. Utdanningen skal gi allsidig kunnskap om samiske forhold, og det legges vekt på at naturen er en viktig arena for læring og danning.

I tillegg til fordypningen i samisk må du ta fagene norsk, matematikk og pedagogikk og elevkunnskap. Du kan selv velge i hvilken grad du ønsker å fordype deg i samisk, noe som også kan åpne opp for andre fagvalg. Siden det er mangel på samisktalende lærere, ytes det gode stipendordninger for dem som gjennomfører studiet.

Ikke viktig/­usikker

Brenner du for læreryrket?

Om du brenner for lærerfaget, men ikke nødvendigvis vet hva du bør velge eller se etter, kan du ta dette valget. Når du kommer til resultatet ditt, får du snakke med en rådgiver som kan hjelpe deg på veien.

Alderstrinn

Alderstrinn

Vil du veilede framtidens skapere? Hvilken lærerutdanning du tar definerer arbeidsoppgavene og fagområdene du jobber med. Du kan jobbe med barn og ungdom i ulike aldre.

Hvilket trinn vil du jobbe med?

Hvilken lærerutdanning du tar definerer arbeidsoppgavene og fagområdene du jobber med. Du kan jobbe med barn og ungdom i ulike aldre.

Barnehagen

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn i alderen 0-6 år gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Barnehagelæreren har en variert arbeidsdag, og må like å samarbeide med andre. Du må også ha mot til å ta de vanskelige samtalene når situasjonen krever dette, noe som krever evne til å kommunisere og være tydelig.

Barneskolen

Barneskolelærer

Som lærer i barneskolen underviser du i grunnleggende ferdigheter i mange ulike fag. I tillegg til undervisning har du en viktig rolle i barn og unges sosialisering. Grunnskolelæreren skal engasjere seg i elevenes skolehverdag, og følge med på hver enkelt elevs utvikling – både faglig og sosialt.

NB! Hvis du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, kan du få slettet 106.000 kroner av studielånet ditt.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolelærer

Som lærer i ungdomsskolen legger du til rette for en dypere forståelse av ulike fagområder og bidrar til å ivareta elevenes nysgjerrighet og lærelyst. Du er også med på å legge til rette for faglig og sosial utvikling for den enkelte elev.

NB! Hvis du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, kan du få slettet 51.000 kroner av studielånet ditt.

Videregående skole

Lærer i videregående skole

Som lærer i videregående skole arbeider du i hovedsak med elever i alderen 15-19 år. Her kan du kombinere din faglige fordypning/interesse med pedagogisk undervisning for unge mennesker.

NB! Hvis du fullfører lektorutdanning, kan du få slettet 51 000 kroner av studielånet ditt.

Hvor vil du studere?

Studiestedene tilbyr ulike lærerutdanninger og undervisningsformer.

Bodø

Velkommen til Bodø – byen på 67 grader nord med variert kulturtilbud, storbyliv og kort vei til storslagen natur!

Studiested Bodø er i rask utvikling – akkurat slik som byen. Studiestedet er kompakt og akkurat passe nært de tilbudene du ønsker deg innen sport, friluftsliv og kultur. Til og med de nye studentboligene, med panoramautsikt over fjord og fjell, ligger like i nærheten.

Les mer om studiestedet Bodø her.

Mo i Rana

Mo i Rana er Nord-Norges tredje største by. Vårt studiested ligger i sentrum av Mo i Rana, der alt ligger til rette for at du som student skal trives og lykkes med studiene dine.

Levanger

Levanger er Nord universitets nest største studiested. Studiestedet ligger på Røstad, er blant de flotteste i landet, og ble omtalt av Gudmund Hernes som «den vakreste campus øst for California».

Studiested Levanger er en tradisjonsrik studentby med om lag 2000 studenter. Her finner du et pulserende studentmiljø med byens beste konsertarena, idrettshall og sandstrand få meter fra lesesalen. Her er det godt å leve, fint å studere og trygt å bo.

Les mer om studiestedet Levanger her.

Hvordan vil du studere?

Vi tilbyr ulike studieformer slik at du kan ta en utdanning som passer deg og din livssituasjon.

Campusbasert undervisning

Campusbasert

En campusbasert undervisning betyr at studentene møter undervisningsaktiviteter på campus hver uke.

Samlingsbasert

Samlingsbasert

Samlingsbasert undervisning er et fulltidsstudium der det er oppsatte perioder med intensiv undervisning. Mellom samlingene er det lagt opp til nettundervisning og selvstudier. Eksempelvis kan det være satt opp tre perioder i ett semester med ulike samlingstidspunkt.

Deltid: Her tar du færre studiepoeng per semester. Et studie som normalt vil gå over tre år, tas heller over fire år.

Ikke viktig/­usikker

Brenner du for læreryrket?

Om du brenner for lærerfaget, men ikke nødvendigvis vet hva du bør velge eller se etter, kan du ta dette valget. Når du kommer til resultatet ditt, får du snakke med en rådgiver som kan hjelpe deg på veien.

Hvilket fag er viktigst for deg?

Har du et fag du virkelig brenner for? Avhengig av hvilket trinn du jobber med, kan fag spille en stor rolle av både studie- og arbeidshverdagen din.

Norsk

Norsk

I norskfaget i GLU lærer du om hvordan du legger til rette for god undervisning i skolens største fag, norsk. Norskfaget er skolens sentrale dannelses fag, og i lærerutdanningen lærer du om hvordan en kan arbeide med ulike typer tekster, og om muntlig og skriftlig norsk på ulike klassetrinn.

Du lærer om norsk språk, som system og i bruk og om litteratur, som er en viktig del av vår kulturarv. Men du lærer også om hva som trengs for å gi god undervisning i norsk språk og litteratur for elever som kommer til norsk skole uten å være født inn i norsk kultur. Endelig lærer du om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, som norskfaget har et spesielt ansvar for i skolen. Undervisningen er nært knyttet til praksisfeltet, og det legges opp til at studentene skal gjøre utprøvinger i klasserommet knyttet til teori i faget.

Matematikk

Matematikk

I matematikkfaget i GLU lærer du om hvordan du legger til rette for relevant, realistisk, ambisiøs og forskningsbasert undervisning for elever i grunnskolen. Det innebærer fokus på dybdekunnskap i matematikk, hvordan legge til rette for produktive matematikksamtaler i klasserommet og hvordan legge opp undervisningen der elevene selv oppdager viktige strukturer og sammenhenger i matematikken.

Undervisningen er nært knyttet til praksisfeltet og det legges opp til at studentene skal gjøre utprøvinger i klasserommet knyttet til teori i faget. Matematikkdidaktikk er internasjonalt et fag i stor utvikling, og ved Nord universitet får du oppdatert fagkunnskap både for en karriere i undervisning i grunnskolen og for en forskningskarriere.

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk er en svært viktig og ettertraktet kompetanse som retter hovedfokus mot tilpasset opplæring og spesialundervisning. Dette gir særskilt kunnskap om inkludering og spesialpedagogisk arbeid i barnehage og skole, om hjelpetjenestene og om tverrfaglig samarbeid.

Spesialpedagogikk  gir oversikt og kunnskap om de lære- og funksjonsvanskene barnehagelærere, grunnskolelærere og lærere i videregående skole vil kunne møte i barnehager og skoler, og hvordan en skal kunne arbeide forebyggende og avhjelpende, og gi god veiledning til barn, unge og voksne med særskilte behov. Gjennom forelesninger, drøftinger, diskusjoner, utvikling av den enkeltes relasjonskompetanse og veiledet praksis, er målet at studentene skal tilegne seg et faglig grunnlag for spesialpedagogisk arbeid i barnehage og skole, og å kunne samarbeide med andre faggrupper og med foreldre/foresatte.

Spesialpedagogikk gir også kunnskap og kompetanse til å kunne delta i utredning/kartlegging, planlegging og gjennomføring av undervisning/opplæring i kompliserte saker, og å gi veiledning i forhold til dette. Studiet gir i tillegg kunnskap og kompetanse i å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere utviklingsarbeid i forhold til tilpasset opplæring og spesialundervisning i barnehage og skole.

Engelsk

Engelsk

With English, you will discover the challenges and rewards of English language and literature learning in the 21st century classroom. English, along with Norwegian and mathematics, is a priority school subject, and learners of all ages deserve qualified English teachers! English opens doors, and will help you broaden your horizons while you engage with the language and learn about children’s literature, young adult fiction and literary traditions of the English-speaking world.

Through activities such as storytelling and drama, you will study how to motivate young learners and teenagers to fully participate in democracy, recreation, and the global community. These core values are also reflected in our Masters level classes, leading up to the production of a thesis project in English education, written in English, that will receive careful support and feedback. Our program, led by experienced teachers and researchers, provides student teachers with a strong theoretical and practical foundation for entering the English classroom.

 

Musikk

Musikk

I musikkfaget i GLU lærer du om hvordan du legger til rette for musikkopplæring i grunnskolen, både teoretisk og praktisk. Gjennom aktiviteter som sang, spill, lytting, arrangering og komponering får du som student kunnskap og ferdigheter som setter deg i stand til å undervise med utgangspunkt i de nye kjerneområdene i musikk; utøve musikk, lage musikk og oppleve musikk. Undervisningen er forskningsbasert og nært knyttet til praksisfeltet. Som masterstudent i musikk ved Nord universitet får du et grunnlag som gir deg muligheten til å utøve og undervise i musikk i skolen og på ulike arenaer i det frivillige kulturliv samt å kunne forske videre på det musikkdidaktiske fagfeltet.

Naturfag

Naturfag

I naturfagundervisningen ved GLU holder vi fokus på det som skal gjøre deg til en god naturfaglærer i grunnskolen. Naturfag ved GLU gir grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen disiplinfagene biologi, kjemi, fysikk, geologi og teknologi, og det blir vektlagt hvordan du skal tilpasse og undervise faget i skolen.

Du vil få opplæring blant annet gjennom ekskursjoner, laboratoriearbeid og andre praktiske aktiviteter. Varierte arbeids- og læringsformer står sentralt. Sentrale tema som bærekraftig utvikling, klima og miljø vil bli løftet fram. Eksempler på andre tema som blir behandlet er kropp og helse og verdensrommet. Undervisningen er forskningsbasert og tydelig skoleforankret.

Samfunnsfag/­historie

Samfunnsfag/historie

Lektorutdanning i samfunnsfag er et femåring  masterstudium som gir fagspesifikk kompetanse innenfor samfunnsfag. Det legges stor vekt på brede kunnskaper og faglig fordypning innenfor norsk og internasjonal historie. I tillegg kan du velge å fordype deg i engelsk, statsvitenskap eller idrettsfag/kroppsøving. Pedagogikk, didaktikk og integrert undervisningspraksis har en sentral rolle gjennom hele studiet og gir innsikt om læring og trygghet i lærerrollen. Lektorutdanning i samfunnsfag gir undervisningskompetanse på trinn 8-13.

Samfunnsfag

Samfunnsfag

Å studere samfunnsfag ved GLU gir et godt faglig og didaktisk grunnlag for å undervise i samfunnsfag i skolen. Her lærer du arbeidsmåter som er sentrale i samfunnskunnskap, geografi og historie, de tre fagområdene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen. I samfunnsfag vil du blant annet lære om natur- og kulturlandskap, norsk og internasjonal historie, om oppvekst i det moderne Norge, klima og miljø, om politikk og makt, kriger, konflikter og demokrati. Den store bredden gir et godt faglig grunnlag for å forstå naturen som omgir mennesket, og hvordan ulike samfunn organiserer og endrer seg.

Idrettsfag

Idrettsfag

Femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag er et studium der profesjonsfag (pedagogikk, praksis og fagdidaktikk) er integrert i et masterstudium. Utdanningen gir fagspesifikk kompetanse i kroppsøving og idrettsfag gjennom en allsidig skolering i fagets ulike tilnærmingsmåter, teorier, metoder og emner.

Studiet gir en bred innføring i ulike idrettsgrener og andre praktiske aktiviteter, og du vil få utfordringer som utvikler deg både som kroppsøvingslærer og utøver. Veiledet og vurdert praksisopplæring er en integrert og viktig del av studiet. I tillegg velger studentene i løpet av studiet fag 2 på 75 studiepoeng, som gir undervisningskompetanse på trinn 8-13.

Samisk

Samisk

Har du kunnskap samisk språk og ønsker å jobbe i grunnskolen? Da kan enten en sørsamisk eller lulesamisk lærerutdanning være noe for deg! Gjennom denne utdanninga kvalifiserer du deg til å ivareta samiske forhold i skolen. Om du ønsker det, kan du ta en mastergrad innenfor samiske språk. Utdanningen skal gi allsidig kunnskap om samiske forhold, og det legges vekt på at naturen er en viktig arena for læring og danning.

I tillegg til fordypningen i samisk må du ta fagene norsk, matematikk og pedagogikk og elevkunnskap. Du kan selv velge i hvilken grad du ønsker å fordype deg i samisk, noe som også kan åpne opp for andre fagvalg. Siden det er mangel på samisktalende lærere, ytes det gode stipendordninger for dem som gjennomfører studiet.

Ikke viktig/­usikker

Brenner du for læreryrket?

Om du brenner for lærerfaget, men ikke nødvendigvis vet hva du bør velge eller se etter, kan du ta dette valget. Når du kommer til resultatet ditt, får du snakke med en rådgiver som kan hjelpe deg på veien.

Studieform

Studer på din måte

Velg mellom campus- og samlingsbasert undervisning. Er det viktig for deg å kunne kombinere heltidsjobb og studier, kan et samlingsbasert studie være gunstig.

Hvordan vil du studere?

Vi tilbyr ulike studieformer slik at du kan ta en utdanning som passer deg og din livssituasjon.

Campusbasert undervisning

Campusbasert

En campusbasert undervisning betyr at studentene møter undervisningsaktiviteter på campus hver uke.

Samlingsbasert

Samlingsbasert

Samlingsbasert undervisning er et fulltidsstudium der det er oppsatte perioder med intensiv undervisning. Mellom samlingene er det lagt opp til nettundervisning og selvstudier. Eksempelvis kan det være satt opp tre perioder i ett semester med ulike samlingstidspunkt.

Deltid: Her tar du færre studiepoeng per semester. Et studie som normalt vil gå over tre år, tas heller over fire år.

Hvor vil du studere?

Studiestedene tilbyr ulike lærerutdanninger og undervisningsformer.

Bodø

Velkommen til Bodø – byen på 67 grader nord med variert kulturtilbud, storbyliv og kort vei til storslagen natur!

Studiested Bodø er i rask utvikling – akkurat slik som byen. Studiestedet er kompakt og akkurat passe nært de tilbudene du ønsker deg innen sport, friluftsliv og kultur. Til og med de nye studentboligene, med panoramautsikt over fjord og fjell, ligger like i nærheten.

Les mer om studiestedet Bodø her.

Mo i Rana

Mo i Rana er Nord-Norges tredje største by. Vårt studiested ligger i sentrum av Mo i Rana, der alt ligger til rette for at du som student skal trives og lykkes med studiene dine.

Levanger

Levanger er Nord universitets nest største studiested. Studiestedet ligger på Røstad, er blant de flotteste i landet, og ble omtalt av Gudmund Hernes som «den vakreste campus øst for California».

Studiested Levanger er en tradisjonsrik studentby med om lag 2000 studenter. Her finner du et pulserende studentmiljø med byens beste konsertarena, idrettshall og sandstrand få meter fra lesesalen. Her er det godt å leve, fint å studere og trygt å bo.

Les mer om studiestedet Levanger her.

Hvilket trinn vil du jobbe med?

Hvilken lærerutdanning du tar definerer arbeidsoppgavene og fagområdene du jobber med. Du kan jobbe med barn og ungdom i ulike aldre.

Barnehagen

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn i alderen 0-6 år gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Barnehagelæreren har en variert arbeidsdag, og må like å samarbeide med andre. Du må også ha mot til å ta de vanskelige samtalene når situasjonen krever dette, noe som krever evne til å kommunisere og være tydelig.

Barneskolen

Barneskolelærer

Som lærer i barneskolen underviser du i grunnleggende ferdigheter i mange ulike fag. I tillegg til undervisning har du en viktig rolle i barn og unges sosialisering. Grunnskolelæreren skal engasjere seg i elevenes skolehverdag, og følge med på hver enkelt elevs utvikling – både faglig og sosialt.

NB! Hvis du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, kan du få slettet 106.000 kroner av studielånet ditt.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolelærer

Som lærer i ungdomsskolen legger du til rette for en dypere forståelse av ulike fagområder og bidrar til å ivareta elevenes nysgjerrighet og lærelyst. Du er også med på å legge til rette for faglig og sosial utvikling for den enkelte elev.

NB! Hvis du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, kan du få slettet 51.000 kroner av studielånet ditt.

Videregående skole

Lærer i videregående skole

Som lærer i videregående skole arbeider du i hovedsak med elever i alderen 15-19 år. Her kan du kombinere din faglige fordypning/interesse med pedagogisk undervisning for unge mennesker.

NB! Hvis du fullfører lektorutdanning, kan du få slettet 51 000 kroner av studielånet ditt.

Ikke viktig/­usikker

Brenner du for læreryrket?

Om du brenner for lærerfaget, men ikke nødvendigvis vet hva du bør velge eller se etter, kan du ta dette valget. Når du kommer til resultatet ditt, får du snakke med en rådgiver som kan hjelpe deg på veien.

Hvilket fag er viktigst for deg?

Har du et fag du virkelig brenner for? Avhengig av hvilket trinn du jobber med, kan fag spille en stor rolle av både studie- og arbeidshverdagen din.

Norsk

Norsk

I norskfaget i GLU lærer du om hvordan du legger til rette for god undervisning i skolens største fag, norsk. Norskfaget er skolens sentrale dannelses fag, og i lærerutdanningen lærer du om hvordan en kan arbeide med ulike typer tekster, og om muntlig og skriftlig norsk på ulike klassetrinn.

Du lærer om norsk språk, som system og i bruk og om litteratur, som er en viktig del av vår kulturarv. Men du lærer også om hva som trengs for å gi god undervisning i norsk språk og litteratur for elever som kommer til norsk skole uten å være født inn i norsk kultur. Endelig lærer du om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, som norskfaget har et spesielt ansvar for i skolen. Undervisningen er nært knyttet til praksisfeltet, og det legges opp til at studentene skal gjøre utprøvinger i klasserommet knyttet til teori i faget.

Matematikk

Matematikk

I matematikkfaget i GLU lærer du om hvordan du legger til rette for relevant, realistisk, ambisiøs og forskningsbasert undervisning for elever i grunnskolen. Det innebærer fokus på dybdekunnskap i matematikk, hvordan legge til rette for produktive matematikksamtaler i klasserommet og hvordan legge opp undervisningen der elevene selv oppdager viktige strukturer og sammenhenger i matematikken.

Undervisningen er nært knyttet til praksisfeltet og det legges opp til at studentene skal gjøre utprøvinger i klasserommet knyttet til teori i faget. Matematikkdidaktikk er internasjonalt et fag i stor utvikling, og ved Nord universitet får du oppdatert fagkunnskap både for en karriere i undervisning i grunnskolen og for en forskningskarriere.

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk er en svært viktig og ettertraktet kompetanse som retter hovedfokus mot tilpasset opplæring og spesialundervisning. Dette gir særskilt kunnskap om inkludering og spesialpedagogisk arbeid i barnehage og skole, om hjelpetjenestene og om tverrfaglig samarbeid.

Spesialpedagogikk  gir oversikt og kunnskap om de lære- og funksjonsvanskene barnehagelærere, grunnskolelærere og lærere i videregående skole vil kunne møte i barnehager og skoler, og hvordan en skal kunne arbeide forebyggende og avhjelpende, og gi god veiledning til barn, unge og voksne med særskilte behov. Gjennom forelesninger, drøftinger, diskusjoner, utvikling av den enkeltes relasjonskompetanse og veiledet praksis, er målet at studentene skal tilegne seg et faglig grunnlag for spesialpedagogisk arbeid i barnehage og skole, og å kunne samarbeide med andre faggrupper og med foreldre/foresatte.

Spesialpedagogikk gir også kunnskap og kompetanse til å kunne delta i utredning/kartlegging, planlegging og gjennomføring av undervisning/opplæring i kompliserte saker, og å gi veiledning i forhold til dette. Studiet gir i tillegg kunnskap og kompetanse i å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere utviklingsarbeid i forhold til tilpasset opplæring og spesialundervisning i barnehage og skole.

Engelsk

Engelsk

With English, you will discover the challenges and rewards of English language and literature learning in the 21st century classroom. English, along with Norwegian and mathematics, is a priority school subject, and learners of all ages deserve qualified English teachers! English opens doors, and will help you broaden your horizons while you engage with the language and learn about children’s literature, young adult fiction and literary traditions of the English-speaking world.

Through activities such as storytelling and drama, you will study how to motivate young learners and teenagers to fully participate in democracy, recreation, and the global community. These core values are also reflected in our Masters level classes, leading up to the production of a thesis project in English education, written in English, that will receive careful support and feedback. Our program, led by experienced teachers and researchers, provides student teachers with a strong theoretical and practical foundation for entering the English classroom.

 

Musikk

Musikk

I musikkfaget i GLU lærer du om hvordan du legger til rette for musikkopplæring i grunnskolen, både teoretisk og praktisk. Gjennom aktiviteter som sang, spill, lytting, arrangering og komponering får du som student kunnskap og ferdigheter som setter deg i stand til å undervise med utgangspunkt i de nye kjerneområdene i musikk; utøve musikk, lage musikk og oppleve musikk. Undervisningen er forskningsbasert og nært knyttet til praksisfeltet. Som masterstudent i musikk ved Nord universitet får du et grunnlag som gir deg muligheten til å utøve og undervise i musikk i skolen og på ulike arenaer i det frivillige kulturliv samt å kunne forske videre på det musikkdidaktiske fagfeltet.

Naturfag

Naturfag

I naturfagundervisningen ved GLU holder vi fokus på det som skal gjøre deg til en god naturfaglærer i grunnskolen. Naturfag ved GLU gir grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen disiplinfagene biologi, kjemi, fysikk, geologi og teknologi, og det blir vektlagt hvordan du skal tilpasse og undervise faget i skolen.

Du vil få opplæring blant annet gjennom ekskursjoner, laboratoriearbeid og andre praktiske aktiviteter. Varierte arbeids- og læringsformer står sentralt. Sentrale tema som bærekraftig utvikling, klima og miljø vil bli løftet fram. Eksempler på andre tema som blir behandlet er kropp og helse og verdensrommet. Undervisningen er forskningsbasert og tydelig skoleforankret.

Samfunnsfag/­historie

Samfunnsfag/historie

Lektorutdanning i samfunnsfag er et femåring  masterstudium som gir fagspesifikk kompetanse innenfor samfunnsfag. Det legges stor vekt på brede kunnskaper og faglig fordypning innenfor norsk og internasjonal historie. I tillegg kan du velge å fordype deg i engelsk, statsvitenskap eller idrettsfag/kroppsøving. Pedagogikk, didaktikk og integrert undervisningspraksis har en sentral rolle gjennom hele studiet og gir innsikt om læring og trygghet i lærerrollen. Lektorutdanning i samfunnsfag gir undervisningskompetanse på trinn 8-13.

Samfunnsfag

Samfunnsfag

Å studere samfunnsfag ved GLU gir et godt faglig og didaktisk grunnlag for å undervise i samfunnsfag i skolen. Her lærer du arbeidsmåter som er sentrale i samfunnskunnskap, geografi og historie, de tre fagområdene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen. I samfunnsfag vil du blant annet lære om natur- og kulturlandskap, norsk og internasjonal historie, om oppvekst i det moderne Norge, klima og miljø, om politikk og makt, kriger, konflikter og demokrati. Den store bredden gir et godt faglig grunnlag for å forstå naturen som omgir mennesket, og hvordan ulike samfunn organiserer og endrer seg.

Idrettsfag

Idrettsfag

Femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag er et studium der profesjonsfag (pedagogikk, praksis og fagdidaktikk) er integrert i et masterstudium. Utdanningen gir fagspesifikk kompetanse i kroppsøving og idrettsfag gjennom en allsidig skolering i fagets ulike tilnærmingsmåter, teorier, metoder og emner.

Studiet gir en bred innføring i ulike idrettsgrener og andre praktiske aktiviteter, og du vil få utfordringer som utvikler deg både som kroppsøvingslærer og utøver. Veiledet og vurdert praksisopplæring er en integrert og viktig del av studiet. I tillegg velger studentene i løpet av studiet fag 2 på 75 studiepoeng, som gir undervisningskompetanse på trinn 8-13.

Samisk

Samisk

Har du kunnskap samisk språk og ønsker å jobbe i grunnskolen? Da kan enten en sørsamisk eller lulesamisk lærerutdanning være noe for deg! Gjennom denne utdanninga kvalifiserer du deg til å ivareta samiske forhold i skolen. Om du ønsker det, kan du ta en mastergrad innenfor samiske språk. Utdanningen skal gi allsidig kunnskap om samiske forhold, og det legges vekt på at naturen er en viktig arena for læring og danning.

I tillegg til fordypningen i samisk må du ta fagene norsk, matematikk og pedagogikk og elevkunnskap. Du kan selv velge i hvilken grad du ønsker å fordype deg i samisk, noe som også kan åpne opp for andre fagvalg. Siden det er mangel på samisktalende lærere, ytes det gode stipendordninger for dem som gjennomfører studiet.

Ikke viktig/­usikker

Brenner du for læreryrket?

Om du brenner for lærerfaget, men ikke nødvendigvis vet hva du bør velge eller se etter, kan du ta dette valget. Når du kommer til resultatet ditt, får du snakke med en rådgiver som kan hjelpe deg på veien.