Art Art Art Art Art

Hva er viktigst for deg?

Du kan velge den lærerutdanningen som passer akkurat deg! Vi gir deg en spennende og variert utdanning og praksis, som sikrer deg meget gode jobb- og karrieremuligheter i skole og barnehage i framtida.

Fag

Er fag viktigst for deg?

Har du et favorittfag? Som student ved Nord universitet er det du som velger hvilke fag du fordyper deg i.

Hvilket fag er viktigst for deg?

Har du et fag du virkelig brenner for? Avhengig av hvilket trinn du jobber med, kan fag spille en stor rolle av både studie- og arbeidshverdagen din.

Norsk

Norsk

I norskfaget lærer du å legge til rette for god undervisning i det som er skolens største fag. Du lærer om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter på ulike klassetrinn, og for elever med ulik bakgrunn. Du får også kunnskap om litteratur, og om hvordan du kan arbeide med ulike typer tekster. Undervisningen er nært knyttet til det som skjer i grunnskolen.

Matematikk

Matematikk

I matematikkfaget lærer du å gi god og forskningsbasert undervisning. Du lærer hvordan du kan legge til rette for gode samtaler om matematikk i klasserommet og hvordan du kan få elevene til selv å oppdage viktige strukturer og sammenhenger i matematikken. Undervisningen er nært knyttet til det som skjer i grunnskolen og det legges opp til at du skal gjøre utprøvinger i klasserommet.
Matematikkdidaktikk er et fag i utvikling, og ved Nord universitet får du oppdatert fagkunnskap både for en karriere som lærer og forsker.

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk gir oversikt og kunnskap om de lære- og funksjonsvanskene barnehagelærere, grunnskolelærere og lærere i videregående skole vil kunne møte.
Målet er at studentene skal tilegne seg et faglig grunnlag for spesialpedagogisk arbeid i barnehage og skole, og kunne samarbeide med andre faggrupper og med foreldre og foresatte.
Spesialpedagogikk gir også kompetanse til å delta i utredning, kartlegging, planlegging og gjennomføring av undervisning og opplæring.
Spesialpedagogikk er en svært viktig og ettertraktet kompetanse.

Engelsk

Engelsk

With English, you will discover the challenges and rewards of English language and literature learning in the 21st century classroom. English, along with Norwegian and mathematics, is a priority school subject, and learners of all ages deserve qualified English teachers! English opens doors, and will help you broaden your horizons while you engage with the language and learn about children’s literature, young adult fiction and literary traditions of the English-speaking world.

Through activities such as storytelling and drama, you will study how to motivate young learners and teenagers to fully participate in democracy, recreation, and the global community. These core values are also reflected in our Masters level classes, leading up to the production of a thesis project in English education, written in English, that will receive careful support and feedback. Our program, led by experienced teachers and researchers, provides student teachers with a strong theoretical and practical foundation for entering the English classroom.

 

Musikk

Musikk

I musikkfaget lærer du å legge til rette for musikkopplæring i grunnskolen, både teoretisk og praktisk. Du får kunnskap og ferdigheter gjennom sang, spill, lytting, arrangering og komponering. Undervisningen er forskningsbasert og nært knyttet til praksisfeltet.
Som masterstudent i musikk ved Nord universitet får du et grunnlag som gir deg muligheten til å utøve og undervise i musikk på ulike arenaer. Du kan også forske videre på det musikkdidaktiske fagfeltet.

Naturfag

Naturfag

Naturfag gir grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen fagene biologi, kjemi, fysikk, geologi og teknologi. Bærekraftig utvikling, klima og miljø er sentrale tema.
Du vil få opplæring gjennom blant annet ekskursjoner, laboratoriearbeid og andre praktiske aktiviteter. Undervisningen er forskningsbasert med varierte arbeids-og læringsformer.

Samfunnsfag/­historie

Samfunnsfag/historie

Lektorutdanning i samfunnsfag er et femåring masterstudium hvor det legges stor vekt på faglig fordypning i norsk og internasjonal historie. I tillegg kan du velge å fordype deg i engelsk, statsvitenskap eller idrettsfag. Pedagogikk, didaktikk og praksis er sentralt gjennom hele studiet og gir innsikt om læring og trygghet i lærerrollen. Lektorutdanning i samfunnsfag gir undervisningskompetanse på trinn 8-13.

Samfunnsfag

Samfunnsfag

Å studere samfunnsfag gir et godt grunnlag for å undervise i grunnskolen. Du lærer arbeidsmåter som er sentrale i samfunnskunnskap, geografi og historie, de tre fagområdene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen. I samfunnsfag vil du blant annet lære om natur- og kulturlandskap, historie, klima og miljø, politikk og makt, kriger, konflikter og demokrati. Denne bredden gir et godt faglig grunnlag for å forstå det som omgir mennesket, og hvordan ulike samfunn organiserer og endrer seg.

Idrettsfag

Idrettsfag

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag er et femåring masterstudium som gir kompetanse i kroppsøving og idrettsfag. I tillegg kan du velge å fordype deg i norsk eller matematikk.
Studiet gir en bred innføring i ulike idrettsgrener og andre praktiske aktiviteter, og du vil få utfordringer som utvikler deg både som kroppsøvingslærer og utøver. Praksis er en viktig del av studiet.
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag gir undervisningskompetanse på trinn 8-13.

Samisk

Samisk

Har du kunnskap om samisk språk og ønsker å jobbe i grunnskolen? Da kan enten en sørsamisk eller lulesamisk lærerutdanning være noe for deg. Gjennom denne utdanningen kvalifiserer du deg til å ivareta samiske forhold i skolen. Utdanningen skal gi allsidig kunnskap om samiske forhold, og det legges vekt på at naturen er en viktig arena for læring og danning.

I tillegg til fordypning i samisk er fagene norsk, matematikk og pedagogikk og elevkunnskap obligatoriske. Du kan selv velge i hvilken grad du ønsker å fordype deg i samisk, noe som også kan åpne opp for andre fagvalg. Om du ønsker det, kan du ta en mastergrad innenfor samiske språk. Siden det er mangel på samisktalende lærere, ytes det gode stipendordninger for de som gjennomfører studiet.

Hvor vil du studere?

Studiestedene tilbyr ulike lærerutdanninger og undervisningsformer.

Bodø

Velkommen til Bodø – byen på 67 grader nord med variert kulturtilbud, storbyliv og kort vei til storslagen natur.

Nord universitet Bodø er i rask utvikling – akkurat slik som byen. Studiestedet er kompakt og akkurat passe nært de tilbudene du ønsker deg innen sport, friluftsliv og kultur. Studentboligene, med panoramautsikt over fjord og fjell, ligger like i nærheten.

Les mer om studiestedet Bodø her.

Mo i Rana

Velkommen til Mo i Rana – som er Nord-Norges fjerde største by, og har et rikt kultur – og næringsliv.

Nord universitet sitt studiested ligger i sentrum av Mo i Rana. Her finner du alt du trenger for at du som student skal trives og lykkes med studiene dine.

Les mer om studiestedet Mo i Rana her.

Levanger

Velkommen til Levanger – omtalt som «den vakreste campus øst for California».

Levanger er Nord universitet sitt nest største studiested, og ligger på Røstad – i gangavstand fra Levanger sentrum.
Levanger er en tradisjonsrik studentby. Her finner du et pulserende studentmiljø med byens beste konsertarena, idrett-og svømmehall og sandstrand få meter fra lesesalen. Her er det godt å leve, fint å studere og trygt å bo.

Les mer om studiestedet Levanger her.

Hvilket trinn vil du jobbe med?

Hvilken lærerutdanning du tar definerer arbeidsoppgavene og fagområdene du jobber med. Du kan jobbe med barn og ungdom i ulike aldre.

Barnehage

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn i alderen 0-6 år gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Barnehagelæreren har en variert arbeidsdag, og må like å samarbeide med andre. Du må også ha mot til å ta de vanskelige samtalene når situasjonen krever dette.

Barneskole

Barneskolelærer

Som lærer i barneskolen underviser du i grunnleggende ferdigheter i mange ulike fag. I tillegg til undervisning har du en viktig rolle i barn og unges sosialisering. Grunnskolelæreren skal engasjere seg i elevenes skolehverdag, og følge med på hver enkelt elev sin utvikling – både faglig og sosialt.

Dersom du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, kan du få slettet 106.000 kroner av studielånet ditt.

Ungdomsskole

Ungdomsskolelærer

Som lærer i ungdomsskolen legger du til rette for en dypere forståelse av ulike fagområder og bidrar til å ivareta elevenes nysgjerrighet og lærelyst. Du er også med på å legge til rette for faglig og sosial utvikling for den enkelte elev.

Dersom du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, kan du få slettet 51.000 kroner av studielånet ditt.

Videregående skole

Lærer i videregående skole

Som lærer i videregående skole arbeider du i hovedsak med elever i alderen 15-19 år. En lærer i videregående skole underviser gjerne i færre fag enn en lærer i grunnskolen. Det kan gi deg muligheten til å gå dypere inn i et fagfelt som interesserer deg.
Også i videregående skole er du med på å legge til rette for faglig og sosial utvikling for den enkelte elev.

Dersom du fullfører lektorutdanning, kan du få slettet 51 000 kroner av studielånet ditt.

Studiested

Lærere trengs over hele landet

Nord universitet tilbyr lærerutdanning i Bodø, Levanger og Mo i Rana. Hvor du velger å studere kan være avgjørende for hvilket studieprogram vi kan tilby.

Hvor vil du studere?

Studiestedene tilbyr ulike lærerutdanninger og undervisningsformer.

Bodø

Velkommen til Bodø – byen på 67 grader nord med variert kulturtilbud, storbyliv og kort vei til storslagen natur.

Nord universitet Bodø er i rask utvikling – akkurat slik som byen. Studiestedet er kompakt og akkurat passe nært de tilbudene du ønsker deg innen sport, friluftsliv og kultur. Studentboligene, med panoramautsikt over fjord og fjell, ligger like i nærheten.

Les mer om studiestedet Bodø her.

Mo i Rana

Velkommen til Mo i Rana – som er Nord-Norges fjerde største by, og har et rikt kultur – og næringsliv.

Nord universitet sitt studiested ligger i sentrum av Mo i Rana. Her finner du alt du trenger for at du som student skal trives og lykkes med studiene dine.

Les mer om studiestedet Mo i Rana her.

Levanger

Velkommen til Levanger – omtalt som «den vakreste campus øst for California».

Levanger er Nord universitet sitt nest største studiested, og ligger på Røstad – i gangavstand fra Levanger sentrum.
Levanger er en tradisjonsrik studentby. Her finner du et pulserende studentmiljø med byens beste konsertarena, idrett-og svømmehall og sandstrand få meter fra lesesalen. Her er det godt å leve, fint å studere og trygt å bo.

Les mer om studiestedet Levanger her.

Hvilket trinn vil du jobbe med?

Hvilken lærerutdanning du tar definerer arbeidsoppgavene og fagområdene du jobber med. Du kan jobbe med barn og ungdom i ulike aldre.

Barnehage

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn i alderen 0-6 år gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Barnehagelæreren har en variert arbeidsdag, og må like å samarbeide med andre. Du må også ha mot til å ta de vanskelige samtalene når situasjonen krever dette.

Barneskole

Barneskolelærer

Som lærer i barneskolen underviser du i grunnleggende ferdigheter i mange ulike fag. I tillegg til undervisning har du en viktig rolle i barn og unges sosialisering. Grunnskolelæreren skal engasjere seg i elevenes skolehverdag, og følge med på hver enkelt elev sin utvikling – både faglig og sosialt.

Dersom du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, kan du få slettet 106.000 kroner av studielånet ditt.

Ungdomsskole

Ungdomsskolelærer

Som lærer i ungdomsskolen legger du til rette for en dypere forståelse av ulike fagområder og bidrar til å ivareta elevenes nysgjerrighet og lærelyst. Du er også med på å legge til rette for faglig og sosial utvikling for den enkelte elev.

Dersom du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, kan du få slettet 51.000 kroner av studielånet ditt.

Videregående skole

Lærer i videregående skole

Som lærer i videregående skole arbeider du i hovedsak med elever i alderen 15-19 år. En lærer i videregående skole underviser gjerne i færre fag enn en lærer i grunnskolen. Det kan gi deg muligheten til å gå dypere inn i et fagfelt som interesserer deg.
Også i videregående skole er du med på å legge til rette for faglig og sosial utvikling for den enkelte elev.

Dersom du fullfører lektorutdanning, kan du få slettet 51 000 kroner av studielånet ditt.

Alderstrinn

Alderstrinn

Ved Nord universitet kan du utdanne deg til å jobbe i barnehage, barneskole, ungdomsskole eller videregående skole.

Hvilket trinn vil du jobbe med?

Hvilken lærerutdanning du tar definerer arbeidsoppgavene og fagområdene du jobber med. Du kan jobbe med barn og ungdom i ulike aldre.

Barnehage

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn i alderen 0-6 år gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Barnehagelæreren har en variert arbeidsdag, og må like å samarbeide med andre. Du må også ha mot til å ta de vanskelige samtalene når situasjonen krever dette.

Barneskole

Barneskolelærer

Som lærer i barneskolen underviser du i grunnleggende ferdigheter i mange ulike fag. I tillegg til undervisning har du en viktig rolle i barn og unges sosialisering. Grunnskolelæreren skal engasjere seg i elevenes skolehverdag, og følge med på hver enkelt elev sin utvikling – både faglig og sosialt.

Dersom du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, kan du få slettet 106.000 kroner av studielånet ditt.

Ungdomsskole

Ungdomsskolelærer

Som lærer i ungdomsskolen legger du til rette for en dypere forståelse av ulike fagområder og bidrar til å ivareta elevenes nysgjerrighet og lærelyst. Du er også med på å legge til rette for faglig og sosial utvikling for den enkelte elev.

Dersom du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, kan du få slettet 51.000 kroner av studielånet ditt.

Videregående skole

Lærer i videregående skole

Som lærer i videregående skole arbeider du i hovedsak med elever i alderen 15-19 år. En lærer i videregående skole underviser gjerne i færre fag enn en lærer i grunnskolen. Det kan gi deg muligheten til å gå dypere inn i et fagfelt som interesserer deg.
Også i videregående skole er du med på å legge til rette for faglig og sosial utvikling for den enkelte elev.

Dersom du fullfører lektorutdanning, kan du få slettet 51 000 kroner av studielånet ditt.

Hvor vil du studere?

Studiestedene tilbyr ulike lærerutdanninger og undervisningsformer.

Bodø

Velkommen til Bodø – byen på 67 grader nord med variert kulturtilbud, storbyliv og kort vei til storslagen natur.

Nord universitet Bodø er i rask utvikling – akkurat slik som byen. Studiestedet er kompakt og akkurat passe nært de tilbudene du ønsker deg innen sport, friluftsliv og kultur. Studentboligene, med panoramautsikt over fjord og fjell, ligger like i nærheten.

Les mer om studiestedet Bodø her.

Mo i Rana

Velkommen til Mo i Rana – som er Nord-Norges fjerde største by, og har et rikt kultur – og næringsliv.

Nord universitet sitt studiested ligger i sentrum av Mo i Rana. Her finner du alt du trenger for at du som student skal trives og lykkes med studiene dine.

Les mer om studiestedet Mo i Rana her.

Levanger

Velkommen til Levanger – omtalt som «den vakreste campus øst for California».

Levanger er Nord universitet sitt nest største studiested, og ligger på Røstad – i gangavstand fra Levanger sentrum.
Levanger er en tradisjonsrik studentby. Her finner du et pulserende studentmiljø med byens beste konsertarena, idrett-og svømmehall og sandstrand få meter fra lesesalen. Her er det godt å leve, fint å studere og trygt å bo.

Les mer om studiestedet Levanger her.

Hvordan vil du studere?

Vi tilbyr ulike studieformer slik at du kan ta en utdanning som passer deg og din livssituasjon.

Campusbasert

Campusbasert

Studenter på campusbaserte studier får undervisning på studiestedet.

Samlingsbasert

Samlingsbasert

Samlingsbaserte studier er fulltidsstudier der det i perioder er samlinger med intensiv undervisning. Mellom samlingene kan det være nettundervisning og selvstudier.

Studieform

Studer på din måte

Du kan velge mellom å studere på campus eller ta samlingsbaserte studier. Ved studier på campus foregår all undervisning på studiestedet. Samlingsbaserte studier kan oppleves som mer fleksible, og har et varierende antall samlinger.

Hvordan vil du studere?

Vi tilbyr ulike studieformer slik at du kan ta en utdanning som passer deg og din livssituasjon.

Campusbasert

Campusbasert

Studenter på campusbaserte studier får undervisning på studiestedet.

Samlingsbasert

Samlingsbasert

Samlingsbaserte studier er fulltidsstudier der det i perioder er samlinger med intensiv undervisning. Mellom samlingene kan det være nettundervisning og selvstudier.

Hvor vil du studere?

Studiestedene tilbyr ulike lærerutdanninger og undervisningsformer.

Bodø

Velkommen til Bodø – byen på 67 grader nord med variert kulturtilbud, storbyliv og kort vei til storslagen natur.

Nord universitet Bodø er i rask utvikling – akkurat slik som byen. Studiestedet er kompakt og akkurat passe nært de tilbudene du ønsker deg innen sport, friluftsliv og kultur. Studentboligene, med panoramautsikt over fjord og fjell, ligger like i nærheten.

Les mer om studiestedet Bodø her.

Mo i Rana

Velkommen til Mo i Rana – som er Nord-Norges fjerde største by, og har et rikt kultur – og næringsliv.

Nord universitet sitt studiested ligger i sentrum av Mo i Rana. Her finner du alt du trenger for at du som student skal trives og lykkes med studiene dine.

Les mer om studiestedet Mo i Rana her.

Levanger

Velkommen til Levanger – omtalt som «den vakreste campus øst for California».

Levanger er Nord universitet sitt nest største studiested, og ligger på Røstad – i gangavstand fra Levanger sentrum.
Levanger er en tradisjonsrik studentby. Her finner du et pulserende studentmiljø med byens beste konsertarena, idrett-og svømmehall og sandstrand få meter fra lesesalen. Her er det godt å leve, fint å studere og trygt å bo.

Les mer om studiestedet Levanger her.

Hvilket trinn vil du jobbe med?

Hvilken lærerutdanning du tar definerer arbeidsoppgavene og fagområdene du jobber med. Du kan jobbe med barn og ungdom i ulike aldre.

Barnehage

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn i alderen 0-6 år gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Barnehagelæreren har en variert arbeidsdag, og må like å samarbeide med andre. Du må også ha mot til å ta de vanskelige samtalene når situasjonen krever dette.

Barneskole

Barneskolelærer

Som lærer i barneskolen underviser du i grunnleggende ferdigheter i mange ulike fag. I tillegg til undervisning har du en viktig rolle i barn og unges sosialisering. Grunnskolelæreren skal engasjere seg i elevenes skolehverdag, og følge med på hver enkelt elev sin utvikling – både faglig og sosialt.

Dersom du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, kan du få slettet 106.000 kroner av studielånet ditt.

Ungdomsskole

Ungdomsskolelærer

Som lærer i ungdomsskolen legger du til rette for en dypere forståelse av ulike fagområder og bidrar til å ivareta elevenes nysgjerrighet og lærelyst. Du er også med på å legge til rette for faglig og sosial utvikling for den enkelte elev.

Dersom du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, kan du få slettet 51.000 kroner av studielånet ditt.

Videregående skole

Lærer i videregående skole

Som lærer i videregående skole arbeider du i hovedsak med elever i alderen 15-19 år. En lærer i videregående skole underviser gjerne i færre fag enn en lærer i grunnskolen. Det kan gi deg muligheten til å gå dypere inn i et fagfelt som interesserer deg.
Også i videregående skole er du med på å legge til rette for faglig og sosial utvikling for den enkelte elev.

Dersom du fullfører lektorutdanning, kan du få slettet 51 000 kroner av studielånet ditt.